ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST NENÍ MÝTUS.

Sestavte si svoji nabídku fotovoltaického systému pro výrobu vlastní elektrické energie.

Denně přicházíte o energii 

kterou můžete mít ZDARMA!

Stačí ji umět zachytit, uložit a chytře využít.

Trend udávají úspory, ekologie a udržitelnost.

Životní náklady jsou důležitým faktorem ekonomiky každé domácnosti, rodiny i jednotlivce. Jednu z nejvýznamnějších položek pak tvoří cena energií potřebná k zajištění našich každodenních potřeb. Náklady na přípravu jídla, hygienu, zajištění komfortu bydlení nebo možnost vykonávat pracovní činnosti. 

Neustále se snažíme hledat levnější zdroje energie a současně i zajišťovat jejich udržitelnost v čase. Od získávání elektrické energie z fosilních paliv jsme se propracovali k čistější jaderné energii a nakonec se učíme využívat energii, které je přítomna všude kolem nás každý den. Energie ze slunce je jedinou alternativou a současně synonymem pro naprosto čistou formu bez nežádoucích dopadů na životní prostředí. Navíc je k dispozici zcela zdarma.

balancedman2

ROVNOVÁHA CEN JIŽ NEPLATÍ

V minulých letech byly dodávky solární energie do veřejné sítě finančně atraktivnější. Jednalo se o argument, který dal vzniknout mnoha solárním polím a poskytl důvod průkopníkům fotovoltaických elektráren v soukromém sektoru. 

Snižující se výkupní ceny na jedné straně a zvyšující se náklady na následný nákup elektřiny od dodavatele na straně druhé postupně změnily pravidla hry. Noví majitelé fotovoltaických elektráren, již nemají důvod odvádět energii do veřejné sítě, když ji sami mohou využít a minimalizovat tak své náklady. Proto uzpůsobují svá energetická řešení tak, aby mohli energii ukládat pro pozdější využití.

Do sítě se tak vrací jen skutečně nevyužité přebytky.

Solární elektřina, za kterou skutečně nemusíme platit.

Sluneční energie vygenerovaná z 8,5 m² fotovoltaické plochy postačuje
k pokrytí průměrné spotřeby elektřiny občana České republiky.

Nízká cena

Solární energie je již dnes vyráběna mnohem levněji než jsou náklady na nákup elektrické energie pro domácnost.

Moderní vzhled

Panely Viessmann jsou designovány podle nejvyšších standardů, zvýší atraktivitu Vašeho domu a tím
stoupne i jeho hodnota.

Dlouhá životnost

Fotovoltaické panely Viessmann jsou určena pro provoz na několik desetiletí. Díky jednoduchému principu fungování pracují absolutně spolehlivě a jsou prakticky bezúdržbové.

Ekologický provoz

Viditelně přispíváte k ochraně životního prostředí. Fotovoltaické zařízení redukuje zatížení škodlivými látkami a šetří fosilní zdroje.

Propojení s tepelným čerpadlem?

Kombinace tepelného čerpadla Viessmann ve spojení s fotovoltaickým systémem sníží náklady na vytápění, ohřev TV a případně i chlazení vašeho rodinného domu.

Regulace tepelného čerpadla Viessmann je nastavena tak, aby výhodně využila přebytky elektřiny vyrobené pomocí fotovoltaiky, které by jinak odešly do distribuční sítě. Tepelná čerpadla Viessmann využívají vyrobenou elektřinu v čase jejího přebytku a efektivně ji  převádí do formy tepla nebo chladu.