SLUNCE DOPADÁ STEJNĚ BEZ ROZDÍLU NA STAV NEMOVITOSTI.

Majitelé stávajících domů i novostaveb nyní mohou žádat o dotace na úsporná opatření, kterými jsou fotovoltaika, tepelná čerpadla i elektromobilita.

dotace3

Fotovoltaické systémy

O dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou můžete žádat ve dvou programech: Nová zelená úsporám, nebo Nová zelená úsporám Light určená pro nízkopříjmové rodiny.

Kdo může žádat
Vlastníci stávajících rodinných domů
Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte?

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

Více informací o dotacích najdete ZDE

Ekomobilita pro rodinné domy

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Stavebníci nových rodinných domů
 • Nabyvatelé nových rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
 • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při nabíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu (podmínkou je chytrý podružný elektroměr)
 • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěny na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu
 • Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz

 

Kolik získáte
 • Výše maximální podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod
 • Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům
Více informací o dotacích najdete ZDE

Chcete pomoci se získáním dotace?

Pokud máte nárok na získání dotace, naši specialisté vám pomohou se získáním potřebné dokumentace pro úspěšné řízení. Vhodné nastavení systému může pro majitele znamenat dotaci ve výši 40 000–225 000 Kč (dle kraje).

BONUS ZA VYUŽITÍ VÍCE OPATŘENÍ

Při kombinaci více opatření můžete získat další peníze navíc. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší je bonus, na který máte nárok. Zvýhodnění může dosáhnout 10 000–185 000 Kč.