Fotovoltaika Viessmann

usporasluncem_logo2

BLOG

Slunce dopadá stejně bez rozdílu na stav nemovitosti

Majitelé stávajících domů i novostaveb nyní mohou žádat o dotace na úsporná opatření, kterými jsou fotovoltaika, tepelná čerpadla i elektromobilita.

Fotovoltaické systémy

O dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou můžete žádat ve dvou programech: Nová zelená úsporám, nebo Nová zelená úsporám Light určená pro nízkopříjmové rodiny.

Žádost v rámci programu Nová zelená úsporám

Příjem žádostí ve stávající etapě Nové zelené úsporám bude ukončen 30. června 2023. Nová etapa programu a příjem žádostí se opět otevře od září 2023. Žádosti o dotace z programu Nová zelená úsporám můžete podat pomocí online formuláře.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte?

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

Žádost v rámci programu Nová zelená úsporám Light

Domácnosti s nižšími příjmy mohou požádat od 2. 5. 2023 o dotaci na fotovoltaický ohřev vody. Žádosti můžete podávat pomocí online formuláře.

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. září 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Kolik získáte?

Po splnění podmínek obdržíte 90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody. Finanční prostředky můžete čerpat předem formou zálohy. A vztahují se i zpětně na opatření provedená po 12. září 2022. Žádost můžete kombinovat s dotací na zateplení a výměnu oken a dveří z programu Nová zelená úsporám Light.

Ekomobilita pro rodinné domy

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Stavebníci nových rodinných domů
 • Nabyvatelé nových rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
 • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při nabíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu (podmínkou je chytrý podružný elektroměr)
 • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěny na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu
 • Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz

Kolik získáte?

 • Výše maximální podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod
 • Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům

Chcete pomoci se získáním dotace?

Pokud máte nárok na získání dotace, naši specialisté vám pomohou se získáním potřebné dokumentace pro úspěšné řízení. Vhodné nastavení systému může pro majitele znamenat dotaci ve výši 40 000–225 000 Kč (dle kraje).

BONUS ZA VYUŽITÍ VÍCE OPATŘENÍ

Při kombinaci více opatření můžete získat další peníze navíc. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší je bonus, na který máte nárok. Zvýhodnění může dosáhnout 10 000–185 000 Kč.