Fotovoltaika Viessmann

usporasluncem_logo2

BLOG

Kombinace FVE a tepelného čerpadla: Výhody a tipy na realizaci

Kvůli rostoucím cenám energií se řada majitelů nemovitostí snaží o nezávislost na společných zdrojích energií, pokračuje také trend snižování uhlíkové stopy. Zkombinovat lze obě tyto snahy, a to díky spolupráci tepelného čerpadla a fotovoltaiky. Jaké má jejich kombinace výhody? A jak je vůbec využít pro vzájemnou spolupráci?

Co je tepelné čerpadlo a fotovoltaika?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které využívá principu přenosu tepla. Místo toho, aby vytvářelo teplo (jako například tradiční kotel), čerpadlo teplotu „odčerpává“ z jednoho místa a přenáší ji na jiné. Ve většině domácností tepelné čerpadlo odebírá teplo z externího zdroje – může to být vzduch, voda či země – a přenáší jej do interiéru domu k vytápění. Během letních měsíců může tento proces pracovat v opačném směru, odebírat teplo z domu a uvolňovat jej ven, čímž funguje jako klimatizace. Proces ohřevu a ochlazení probíhá uvnitř kompresoru, zde se například převod tepla na vyšší teplotu provede pomocí stlačení par chladiva v kompresoru.

Fotovoltaika je pak technologie, která přeměňuje sluneční světlo na elektrickou energii. Tato konverze je dosažena pomocí fotovoltaických panelů, které obsahují speciální, fotovoltaické články. Když sluneční paprsky dopadnou na tyto články, vytváří se elektrický stejnosměrný proud.  Elektrická energie, kterou solární panely vytvářejí, může být následně využita v domácnosti, uložena do baterií pro pozdější využití, nebo zaslána zpět do veřejné elektrické sítě.

Proč bychom měli kombinovat tyto technologie?

Spojením fotovoltaiky s tepelným čerpadlem vytváříte dynamické duo pro vaši domácnost. Pojďme se podívat na tři hlavní výhody této kombinace:

Ekonomické úspory:

Když spojíte tepelné čerpadlo s fotovoltaikou, stává se vaše domácnost mnohem energeticky efektivnější. Fotovoltaické panely generují elektrickou energii, kterou lze využít k napájení tepelného čerpadla. V praxi to znamená, že během slunečných dnů může vaše čerpadlo i domácnost pracovat prakticky bez nákladů na elektrickou energii. Toto spojení vám může významně snížit měsíční náklady na energie.

Environmentální přínosy:

Spojením těchto dvou zelených technologií vytváříte ekologický energetický systém. Fotovoltaika vyrábí čistou energii bez emisí skleníkových plynů. Když tuto energii využijete pro tepelné čerpadlo, snižujete spotřebu energie z fosilních zdrojů. Celkově tím přispíváte k ochraně životního prostředí a snižování vaší uhlíkové stopy.

Zvyšování energetické nezávislosti:

Když máte doma instalované fotovoltaické panely a tepelné čerpadlo, stáváte se méně závislými na veřejných energetických sítích a kolísání cen energií. V době výpadků nebo špiček v cenách za energie budete mít stále k dispozici vlastní zdroj. Navíc, s přidáním bateriového úložiště můžete energii, kterou vyrábíte během dne, skladovat a využívat ji, kdykoli ji potřebujete, což vás činí ještě více nezávislými.

Praktické tipy pro kombinování

Jak správně dimenzovat oba systémy?

  • Analýza spotřeby: Pro správné dimenzování obou systémů je důležité nejprve analyzovat vaši aktuální a očekávanou spotřebu energie.
  • Kapacita fotovoltaiky: Zvažte, kolik energie můžete během dne vygenerovat a kolik elektrické energie bude tepelné čerpadlo i vaše domácnost potřebovat.
  • Velikost tepelného čerpadla: Tepelné čerpadlo by mělo být dimenzováno tak, aby pokrylo vaše topné potřeby, aniž by bylo předimenzováno, což znamená, že by bylo pro vaše potřeby příliš výkonné. Předimenzované čerpadlo může v dlouhodobém horizontu způsobit vyšší náklady na provoz, protože nevyužijete plně jeho potenciál.
  • Způsob komunikace: Pro vyšší optimalizaci obou systému a maximálního využití vyrobené energie z fotovoltaiky je důležité mít chytrý energetický managment (HEMS) v regulaci tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo s HEMS efektivně komunikuje s fotovoltaickým systémem. Pomocí HEMS a regulace (OneBase) tepelného čerpadla, dochází k maximálnímu využití výroby z fotovoltaiky a tím k výraznější úspoře na jeho provoz.


S výběrem vhodného produktu vám pomůžou kalkulačky Viessmann: pro
výpočet výkon tepelného čerpadla a kalkulačka fotovoltaické náročnosti.

Kdy a jak načasovat provoz tepelného čerpadla?

  • Využití sluneční energie: Ideálně byste měli nastavit provoz tepelného čerpadla na dobu, kdy vaše fotovoltaické panely produkují nejvíce energie, tedy hlavně během slunečních hodin dne.
  • Inteligentní řízení: Mnoho moderních tepelných čerpadel nabízí inteligentní řízení, které se může synchronizovat s produkcí energie z vašich fotovoltaických panelů, což optimalizuje spotřebu.
  • Noční režim: Pokud máte nižší tarif pro noční elektřinu, může být ekonomicky výhodné naplánovat provoz tepelného čerpadla během noci.

Možnost dotace

V České republice mají vlastníci nemovitostí možnost využít různých dotačních programů na energetické zdroje. Program Nová zelená úsporám je speciálně navržen pro podporu ekologických technologií, včetně kombinace tepelných čerpadel a fotovoltaických panelů. Tím se stává investice do těchto eko technologií ještě atraktivnější a návratnost investic se významně zkracuje. Pokud uvažujete o modernizaci svého bydlení směrem k větší energetické účinnosti, určitě doporučujeme se o této dotaci více informovat a využít jejího potenciálu k financování vašeho projektu.

Závěrem lze říct, že kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky ukazuje cestu k energetické budoucnosti, kde se spojují ekonomické úspory s ekologickým přístupem.